ביטוח משכנתא

ביטוח חיים למשכנתא הינה פוליסת ביטוח למקרה מוות, המיועדת להבטחת תשלומי המשכנתא לבנק. הפוליסה מבטיחה כי במקרה של פטירת אחד או יותר מהמבוטחים בפוליסה, ישולם סכום המשכנתא לבנק והמבוטח השני בפוליסה (במידה וקיים) לא יידרש להמשך תשלומי המשכנתא.

אנו דואגים להתאים את פוליסת הביטוח לתנאי המשכנתא מהבנק ומלווים את הלקוח לכל אורך חיי המשכנתא כחלק מתהליך זה שגב סוכנות לביטוח תוודא קבלת מחיר אטרקטיבי מחברות הביטוח השונות.

אנו עובדים בשיתוף פעולה עסקי עם מספר ארגונים על מנת לתת ללקוחותינו את מתחילת תהליך המשכנתא תמהיל מיטבי ללקיחת המשכנתא או מיחזור משכנתא.